خبرها
خانه » دانلود » ترتیل » ۳۰قاری ۳۰جزء
۳۰قاری ۳۰جزء

۳۰قاری ۳۰جزء

۳۰جزء قران کریم با صدای ۳۰ قاری ممتاز جهان اسلام با ۲ کیفیت خوب و متوسط در اختیار عزیزان قرار داده شده است اعم از قاریان مصری،ایرانی و عربستانی شما میتوانید با انتخاب جزء و قاری خود با کلیک روی حزب مورد نظر به دانلود ان اقدام کنید.
 

 
 
کیفیت خوب 

کیفیت متوسط  

شماره جزء

نام قاری

حزب۱    حزب ۲    حزب ۳    حزب ۴ حزب۱    حزب ۲    حزب ۳    حزب ۴ ۱ محمد صدیق منشاوی
حزب۱    حزب ۲    حزب ۳    حزب ۴ حزب۱    حزب ۲    حزب ۳    حزب ۴ ۲ علی پرهیزکار
حزب۱    حزب ۲    حزب ۳    حزب ۴ حزب۱    حزب ۲    حزب ۳    حزب ۴ ۳ ابوبکر شاطری
حزب۱    حزب ۲    حزب ۳    حزب ۴ حزب۱    حزب ۲    حزب ۳    حزب ۴ ۴ قاسم رضیعی
حزب۱    حزب ۲    حزب ۳    حزب ۴ حزب۱    حزب ۲    حزب ۳    حزب ۴ ۵ عبدالباسط  عبدالصمد
حزب۱    حزب ۲    حزب ۳    حزب ۴ حزب۱    حزب ۲    حزب ۳    حزب ۴ ۶ محمد ایوب
حزب۱    حزب ۲    حزب ۳    حزب ۴ حزب۱    حزب ۲    حزب ۳    حزب ۴ ۷ عباس امام جمعه
حزب۱    حزب ۲    حزب ۳    حزب ۴ حزب۱    حزب ۲    حزب ۳    حزب ۴ ۸ عبدالرحمن سدیس
حزب۱    حزب ۲    حزب ۳    حزب ۴ حزب۱    حزب ۲    حزب ۳    حزب ۴ ۹ محمود خلیل الحصری 
حزب۱    حزب ۲    حزب ۳    حزب ۴ حزب۱    حزب ۲    حزب ۳    حزب ۴ ۱۰ محمود حسین منصور
حزب۱    حزب ۲    حزب ۳    حزب ۴ حزب۱    حزب ۲    حزب ۳    حزب ۴ ۱۱ مصطفی اسماعیل
حزب۱    حزب ۲    حزب ۳    حزب ۴ حزب۱    حزب ۲    حزب ۳    حزب ۴ ۱۲ علی حجاج سویسی
حزب۱    حزب ۲    حزب ۳    حزب ۴ حزب۱    حزب ۲    حزب ۳    حزب ۴ ۱۳ سعدالغامدی
حزب۱    حزب ۲    حزب ۳    حزب ۴ حزب۱    حزب ۲    حزب ۳    حزب ۴ ۱۴ مهدی صیاف زاده
حزب۱    حزب ۲    حزب ۳    حزب ۴ حزب۱    حزب ۲    حزب ۳    حزب ۴ ۱۵ احمد عامر
حزب۱    حزب ۲    حزب ۳    حزب ۴ حزب۱    حزب ۲    حزب ۳    حزب ۴ ۱۶ مرتضی فاطمی
حزب۱    حزب ۲    حزب ۳    حزب ۴ حزب۱    حزب ۲    حزب ۳    حزب ۴ ۱۷ عبدالله بسفر
حزب۱    حزب ۲    حزب ۳    حزب ۴ حزب۱    حزب ۲    حزب ۳    حزب ۴ ۱۸ محمد حسین سعیدیان
حزب۱    حزب ۲    حزب ۳    حزب ۴ حزب۱    حزب ۲    حزب ۳    حزب ۴ ۱۹ کریم منصوری
حزب۱    حزب ۲    حزب ۳    حزب ۴ حزب۱    حزب ۲    حزب ۳    حزب ۴ ۲۰ عبدالرحمن حذیفی
حزب۱    حزب ۲    حزب ۳    حزب ۴ حزب۱    حزب ۲    حزب ۳    حزب ۴ ۲۱ احمد رزیقی
حزب۱    حزب ۲    حزب ۳    حزب ۴ حزب۱    حزب ۲    حزب ۳    حزب ۴ ۲۲ محمد رضا پورزرگری
حزب۱    حزب ۲    حزب ۳    حزب ۴ حزب۱    حزب ۲    حزب ۳    حزب ۴ ۲۳ محمد عباسی
حزب۱    حزب ۲    حزب ۳    حزب ۴ حزب۱    حزب ۲    حزب ۳    حزب ۴ ۲۴ حسین سبزعلی
حزب۱    حزب ۲    حزب ۳    حزب ۴ حزب۱    حزب ۲    حزب ۳    حزب ۴ ۲۵ حسین علی شریف
حزب۱    حزب ۲    حزب ۳    حزب ۴ حزب۱    حزب ۲    حزب ۳    حزب ۴ ۲۶ محمود علی البنا
حزب۱    حزب ۲    حزب ۳    حزب ۴ حزب۱    حزب ۲    حزب ۳    حزب ۴ ۲۷ مشاری العفاسی
حزب۱    حزب ۲    حزب ۳    حزب ۴ حزب۱    حزب ۲    حزب ۳    حزب ۴ ۲۸ جواد رفیعی
حزب۱    حزب ۲    حزب ۳    حزب ۴ حزب۱    حزب ۲    حزب ۳    حزب ۴ ۲۹ شحات محمد انور
حزب۱    حزب ۲    حزب ۳    حزب ۴ حزب۱    حزب ۲    حزب ۳    حزب ۴ ۳۰ محمد جبریل
 
 
 
منبع:(رادیو قران)

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد. خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*