خبرها

اهداف

اهداف دارالقرآن:

  1. ترویج فرهنگ قرآنی در میان اقشار مختلف جامعه اعم ار کودکان ،نوجوانان و جوانان (خواهران و برادران).
  2. ارائه آموزش های تخصصی قرآن اعم از قرائت ،حفظ ،اذان و مفاهیم.
  3. ایجاد زمینه و بستر مناسب برای علاقمندی به معارف قرآن.
  4. ارتقا سطح کمی و کیفی توانایی خواندن و فهم قرآن و بهره گیری هرچه بیشتر از آن.
  5. گسترش نهضت قرآنی و دینی و ایجاد پایگاه و مرکز نشر علوم مختلف قرآنی.
  6. اشاعه و ترویج فرهنگ و علوم قرآنی.
  7. تعمیق معرفت عمومی ،تعمیم فهم ،درک و تدبر قرآن کریم.
  8. تلاش در جهت عملی شدن فرهنگ قرآنی در ابعاد فردی و اجتماعی.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد. خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*