خبرها
خانه » دانلود » دانلود شاهکار تلاوت های مصری
دانلود شاهکار تلاوت های مصری

دانلود شاهکار تلاوت های مصری

فایل های صوتی بخش  شاهکار تلاوت های مصری که به همت گروه تلاوت رادیو قرآن تهیه شده است به منظور سهولت دسترسی کاربران و علاقه مندان بر روی پایگاه دار القرآن امام شاطبی (رحمه الله علیه)  قرار گرفته است و به ترتیب فایل های بیشتری هم در این صفحه بارگذاری خواهد شد

استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

abdolbasit 2بلد، شمس، ضحی،شرح، تین،علق،قدر

بلد، ضحی،شرح، تین،علق

ابراهیم(۳۵- ۴۱)، غاشیه، تین،حمد،بقره(۱-۵)

حج(۲۳- ۴۱)، بلد(۱-۱۸)

حشر(۱۸ تا آخر)، تکویر(۲۷ تا آخر)

حجرات، حاقه(۱- ۱۸)

کهف(۶۰- ۷۸)، (۱۰۷ تا آخر، تکویر،ضحی، شمس، حمد

مائده(۲۰- ۳۵)، نبأ( ۳۱ تا آخر)، شمس

مریم(۲- ۳۶)، تکویر

قمر(۴۹ تا آخر)، الرحمن(۱- ۱۷)، نبأ(۳۱ تا آخر)، تکویر، ضحی،شرح، حمد

شوری(۴۹ تا آخر)، قاف(۱- ۳۵)، طارق

توبه(۱۸- ۲۹)، طارق، بلد،قدر

استاد محمد صدیق منشاوی

menshawy 1انفطار(۶ تا آخر)،طارق، فجر،حمد، بقره(۱-۵) و (۲۸۵- ۲۸۶)

انفطار، فجر، بلد(۱- ۱۸)

حشر(۱۸ تا آخر)، فجر، علق، حمد، بقره(۱-۵) و (۲۸۵ تا آخر)

حشر (۱۸ تا آخر)، طارق و فجر

یوسف(۲۷-۱)

یوسف(۲۲-۱)

توبه(۴۳-۳۸)

شعرا(۸۹- ۶۹)،فجر، علق، قارعه،همزه و اخلاص

روم(۵۴-۱۷)

روم(۳۰- ۱۷)، ضحی،شرح،حمد،بقره(۵-۱)

مومنون(۸۴ تا آخر)، الرحمن(۱۷- ۱)

استاد مصطفی اسماعیل

mostafa 2بقره(۲۵۲-۲۳۸)، طارق،شرح

بقره(۲۸۱-۲۶۳)، نازعات(۴۱-۲۶)

ابراهیم(۴۱-۱۲)

هود(۵۰- ۲۵)

کهف(۳۱-۱۳)، ضحی، شرح،تین

قاف(۳۱ تا آخر)، ذاریات(۲۸-۱)، شمس(۸-۱)

قاف(۳۱ تا آخر)، ذاریات(۳۰-۱)، طارق، اخلاص

استاد کامل یوسف البهتیمی

kamel 1ابراهیم(۳۱ – ۴۸)

فرقان(۵۸ تا آخر)، قیامه، علق(۱-۵)

فصلت(۳۰- ۴۷)

مریم(۱- ۳۶)

استاد محمود علی البنا

albana 2احزاب(۳۹- ۵۰)، نازعات(۲۷- ۳۳)

بقره(۲۵۵- ۲۶۱)

منافقون، تغابن(۱- ۱۶)

طه(۱-۴۷)

یوسف(۷۸- ۱۰۱)

استاد محمد اللیثی

laythi 5آل عمران(۱۸۹- ۱۹۵)

انعام(۹۵- ۱۰۴)

اسراء(۲۳- ۳۹)

اسراء(۷۷- ۸۵)و (۱۱۰ تا آخر)- ضحی

نبأ(۳۱ تا آخر)، تکویر، مطففین

نبأ(۳۱ تا آخر)، نازعات(۲۶ تا آخر) ، انفطار

استاد محمود عبدالحکم

abdolhakamمومنون(۱- ۲۹)

قاف، انفطار

استاد راغب مصطفی غلوش

ghalvashاحزاب(۲۱ – ۳۴)

انبیاء(۱۰ تا آخر)،شمس، نصر

بقره(۲۸۴ تا آخر)، نصر

قمر(۴۹ تا آخر)، الرحمن(۱- ۳۳)، تکاثر

الرحمن(۹- ۳۳)، حاقه (۱- ۲۴)

استاد محمد عبدالعزیز حصان

hassan 3بروج(۱۱ تا آخر)، طارق، اعلی (۱-۳)

دهر(۲۳ تا آخر)، مرسلات، زلزال، قارعه، تکاثر

فجر (۲۷ تا آخر)، بلد، شمس، لیل، ضحی،شرح، تین، علق

تحریم، حاقه(۱- ۲۴)

استاد محمد عمران

emranانبیاء(۸۳- ۱۱۲)

حجر(۸۵ تا آخر)، نحل (۱- ۱۳)

تحریم(۱- ۵)

واقعه (۱- ۴۰)

یوسف(۱-۱۸)

زمر (۶۱ تا آخر)

استاد سعید مسلم

mosallem 1ممتحنه(۱۰ تا آخر)، اعلی، لیل، زلزال، اخلاص، فلق، ناس، حمد

نوح(۱۵ تا آخر)، تکویر، انفطار، بلد

استاد سید متولی عبدالعال

motevali 1آل عمران(۴۱-۳۳)

نجم(۳۲ تا آخر)، قمر(۵-۱)

نساء(۸۰-۶۹)

شوری(۵-۱)، حشر ۱۸ تا آخر

استاد احمد نعینع

noaina 1دهر(۵ تا آخر)، ضحی، شرح

استاد شعبان عبدالعزیز صیاد

sayad 1آل عمران(۱۹۵- ۱۸۶)، حشر(۲۱ تا آخر)، بلد(۱۸-۱)

کهف(۵۰-۳۰)

نجم(۳۱ تا آخر)، قمر(۱۲-۱)

نجم(۳۱ تا آخر)، قمر(۱۵- ۱)

استاد سید سعید

seyed saeedحجرات، قاف(۱۸-۱)

استاد ابوالعینین شعیشع

shoaisha 1حجرات(۱۵ تا آخر)، قاف(۱۱-۱)، بلد، شمس، قریش

نجم(۳۲ تا آخر)، قمر(۱۴-۱)، الرحمن(۲۹-۱)

قصص(۱۶-۵)، شمس(۱۵-۱)

استاد احمد شبیب

shabibاحزاب(۳۹- ۲۸)

فاطر(۱۵-۱)

فتح(۲۷ تا آخر)، حاقه(۲۴-۱)، قریش

فرقان(۳۱-۱)

کهف(۱۰۷ تا آخر)، مریم(۳۶-۱)

استاد محمد محمود طبلاوی

teblavi 3نحل(۶۰-۷۷)

زمر(۶۱ تا آخر)، غافر(۳-۱)

استاد عبدالمنعم طوخی

tookhi 1هود(۴۹-۳۶)

تحریم، انفطار، علق(۵-۱)

استاد حمدی محمود زامل

zamel 2هود(۵۷-۳۶) و (۷۳-۶۹)

واقعه(۴۰-۱) و (۷۵ تا آخر)

استاد شحات محمد انور

shahat mohamad anvar 5آل عمران(۳۸-۲۶)

حجرات(۱۳ تا آخر)، قاف(۸-۱)

کهف(۱۰۷ تا آخر)، شمس، ضحی، زلزال، تکاثر

نجم(۳۱ تا آخر)، قمر(۱۵- ۱)

نساء (۱۴۷- ۱۳۵)

قارعه تا ناس، حمد، بقره(۵-۱)

قصص(۸۳ تا آخر)، انفطار، قریش، کوثر، کافرون

طاها(۵۲- ۱)

ضحی تا عادیات

استاد محمود شحات انور

mahmud shahat 5ابراهیم(۳۵- ۴۱)، کوثر، حمد، بقره(۱-۲)

انسان(۱- ۲۲)، شمس، حمد،بقره(۱-۲)

برگرفته از سایت رادیو قرآن

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد. خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*