خبرها
خانه » دانلود » تلاوت » تلاوت های أبوالعینین شعیشع
تلاوت های أبوالعینین شعیشع

تلاوت های أبوالعینین شعیشع

در تلاوت‌های استاد شعیشع خصوصیاتی وجود دارد که مورد توجه و گاهی شگفتی کارشناسان قرآنی است که موضوع تقلید استاد شعیشع از سبک تلاوت استاد «محمد رفعت» یکی از آن‌ها است.استاد شعیشع صاحب سبک منحصر به‌فرد در تلاوت بوده و این‌که اغلب کارشناسان و قاریان بر این عقیده‌اند که استاد شعیشع مقلد صرف از استاد رفعت است شاید شائبه‌ای در اثر نزدیکی و شباهت صدای استاد شعیشع به صدای استاد رفعت باشد.در تلاوت‌های قاریانی که در یک عصر می‌زیسته‌اند می‌توان شباهت‌هایی را مشاهده کرد ولی این شباهت دلیلی بر تقلید نیست.استاد شعیشع به‌طور قطع یکی از قاریان صاحب سبک در زمینه تلاوت قرآن کریم است، زیرا وقتی یک قاری قرآن را به‌گونه‌ای بخواند که مستمع وقتی صدای تلاوت قرآن را بشنود بگوید که فلان کس در حال تلاوت است این امر یعنی این‌که فرد شنونده به سبک آن قاری اشاره کرده است و این مورد در تلاوت‌های استاد شعیشع مشهود است.درست است که گفته می‌شود استاد شعیشع مقلد سبک استاد «رفعت» است، اما منظور از این گفته تقلید صرف نیست، بلکه حال و هوای سبک استاد رفعت را در تلاوت‌های استاد شعیشع شاهد هستیم.

حفص عن عاصم ، مجود
 
   ماتیسر من سوره البقره-۲
تحمیل mp3 ماتیسر من سوره البقره-2 تحمیل real palyer ماتیسر من سوره البقره-2  
   ماتیسر من سوره البقره-۱
تحمیل mp3 ماتیسر من سوره البقره-1 تحمیل real palyer ماتیسر من سوره البقره-1  
   ماتیسر من سوره البقره-۳
تحمیل mp3 ماتیسر من سوره البقره-3 تحمیل real palyer ماتیسر من سوره البقره-3  
   ماتیسر من سوره البقره-۴
تحمیل mp3 ماتیسر من سوره البقره-4 تحمیل real palyer ماتیسر من سوره البقره-4  
   ماتیسر من سوره آل عمران
تحمیل mp3 ماتیسر من سوره آل عمران تحمیل real palyer ماتیسر من سوره آل عمران  
   ماتیسر من سوره النساء
تحمیل mp3 ماتیسر من سوره النساء تحمیل real palyer ماتیسر من سوره النساء  
   ماتیسر من المائده
تحمیل mp3 ماتیسر من المائده تحمیل real palyer ماتیسر من المائده  
   ماتیسر من سوره الأنعام
تحمیل mp3 ماتیسر من سوره الأنعام تحمیل real palyer ماتیسر من سوره الأنعام  
   ماتیسر من سوره الرعد
تحمیل mp3 ماتیسر من سوره الرعد تحمیل real palyer ماتیسر من سوره الرعد  
   ماتیسر من سوره إبراهیم
تحمیل mp3 ماتیسر من سوره إبراهیم تحمیل real palyer ماتیسر من سوره إبراهیم  
   ماتیسر من سوره النحل
تحمیل mp3 ماتیسر من سوره النحل تحمیل real palyer ماتیسر من سوره النحل  
   ماتیسر من سوره النحل-۱
تحمیل mp3 ماتیسر من سوره النحل-1 تحمیل real palyer ماتیسر من سوره النحل-1  
   ماتیسر من سوره النحل-۲
تحمیل mp3 ماتیسر من سوره النحل-2 تحمیل real palyer ماتیسر من سوره النحل-2  
   ماتیسر من سوره الإسراء-۱
تحمیل mp3 ماتیسر من سوره الإسراء-1 تحمیل real palyer ماتیسر من سوره الإسراء-1  
   ماتیسر من سوره الإسراء-۲
تحمیل mp3 ماتیسر من سوره الإسراء-2 تحمیل real palyer ماتیسر من سوره الإسراء-2  
   ماتیسر من سوره مریم
تحمیل mp3 ماتیسر من سوره مریم تحمیل real palyer ماتیسر من سوره مریم  
   ماتیسر من سوره طه
تحمیل mp3 ماتیسر من سوره طه تحمیل real palyer ماتیسر من سوره طه  
   ماتیسر من سوره الحج
تحمیل mp3 ماتیسر من سوره الحج تحمیل real palyer ماتیسر من سوره الحج  
   ماتیسر من سوره الأحزاب
تحمیل mp3 ماتیسر من سوره الأحزاب تحمیل real palyer ماتیسر من سوره الأحزاب  
 

حفص عن عاصم ، مجوّد.. تسجیل خارجی
 

منبع:اسلام وب)

 
 
 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد. خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*