خبرها
خانه » دانلود » تلاوت » تلاوتهای محمد احمد بسیونی
تلاوتهای محمد احمد بسیونی

تلاوتهای محمد احمد بسیونی

۴۵ تلاوت از استاد بسیونی.

استاد بسیونى در سال ۱۳۳۰ هجرى شمسى در مصر به دنیا آمد و با کمک پدر از کودکى به آموزش علوم قرآنى پرداخت و در سن ۱۰ سالگى حافظ قرآن شد. پس از آموزش ابتدایى وارد دانشگاه الازهر شد و در دانشکده علوم دین به تحصیل پرداخت و پس از فارغ التحصیل شدن در همان جا به تدریس علوم دینى همت گماشت. استاد بسیونى از همان سن ۱۲ سالگى قرائت و تلاوت قرآن را در مجالس و محافل آغاز کرد. او در سن ۲۴ سالگى وارد صدا و سیماى کشور مصر شد و مدت هاست در دانشگاه الازهر به تدریس اشتغال دارند.

 

#  سوره   دانلود
۱ ما تیسَّر من قصار السور  
۲ ما تیسر من سوره النجم من الآیه ۲۶ إلى ۶۲ والقمر من الآیه ۱ إلى ۱۷ والقدر والنصر  
۳ ما تیسَّر من سوره یوسف  
۴ ما تیسَّر من سوره الحشر وقصار السور  
۵ ما تیسَّر من سوره النساء من الآیه ۷۶ إلى ۸۷  
۶ ما تیسر من سوره النجم من الآیه ۲۶-۶۲ والقمر من الآیه ۱-۱۲ والشمس والعلق من الآیه ۱-۸  
۷ ما تیسر من سوره الواقعه من الآیه ۷۵ إلى ۹۶ والحدید من الآیه ۱ إلى ۴  
۸ ما تیسَّر من سوره المزمل والغاشیه  
۹ ما تیسَّر من سوره القمر والرحمن  
۱۰ ما تیسَّر من قصار السور – إبتداءًا من سوره البروج/  
۱۱ ما تیسر من سوره مریم من الآیه ۱ إلى ۳۶  
۱۲ ما تیسر من سوره الزمر من الآیه ۷۳-۷۵ وغافر من الآیه ۱-۱۷ والانفطار والقدر والبقره ۲۸۶  
۱۳ ما تیسر من سوره الزمر من الآیه ۵۳ إلى ۷۵ وغافر من الآیه ۱ إلى ۱۷  
۱۴ ما تیسَّر من سوره الحجر والنّحل  
۱۵ ما تیسَّر من سوره الأعراف والأنفال  
۱۶ ما تیسر من سوره یس من الآیه ۱ إلى ۸۰  
۱۷ ما تیسر من سوره یس من الآیه ۶۹ إلى ۸۳  
۱۸ ما تیسَّر من سوره لقمان والعلق  
۱۹ ما تیسَّر من سوره لقمان  
۲۰ ما تیسَّر من سوره فصّلت  
       
۲۱ ما تیسَّر من سوره فاطر  
۲۲ ما تیسَّر من سوره طه  
۲۳ ما تیسر من سوره الواقعه آیه ۷۵-۹۶ والحدید آیه ۱-۶ والضحى والشرح والتین والعلق آیه ۱-۸  
۲۴ ما تیسَّر من سوره النمل  
۲۵ ما تیسَّر من سوره القمر والرحمن والأعلى  
۲۶ ما تیسَّر من سوره الفرقان  
۲۷ ما تیسَّر من سوره الحشر والنازعات  
۲۸ ما تیسَّر من سوره الأنبیاء  
۲۹ ما تیسَّر من سوره آل عمران  
۳۰ ما تیسَّر من سوره إبراهیم  
۳۱ ما تیسَّر من قصار السور – إبتداءًا من سوره الفجر/  
۳۲ ما تیسَّر من سوره النبأ والضحى والشرح  
۳۳ ما تیسَّر من سوره النساء من الآیه ۱ إلى ۱۱  
۳۴ ما تیسَّر من سوره النحل  
۳۵ ما تیسَّر من سوره المؤمنون  
۳۶ ما تیسَّر من سوره القیامه  
۳۷ ما تیسَّر من سوره الشورى  
۳۸ ما تیسَّر من سوره البلد من الآیه ۱ إلى ۱۸  
۳۹ ما تیسَّر من سوره البقره من الآیه ۲۰۳ إلى ۲۱۸  
۴۰ ما تیسَّر من سوره الأنعام من الآیه ۹۵ إلى ۱۰۲  
       
۴۱ ما تیسَّر من سوره الإسراء من الآیه ۷۷ إلى ۸۷ والبلد والإخلاص  
۴۲ ما تیسَّر من سوره الأحزاب من الآیه ۳۸ إلى ۴۸  
۴۳ ما تیسَّر من سوره الأحزاب من الآیه ۲۱ إلى ۴۸  
۴۴ ما تیسَّر من سوره الأحزاب من الآیه ۲۱ إلى ۴۸  
۴۵ ما تیسَّر من سوره إبراهیم من الآیه ۳۱ إلى ۴۱  

منبع:(.hodaalquran)

 
 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد. خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*