خبرها
خانه » دانلود » ترتیل » ترتیل ماهر حمد المعیقلی
ترتیل ماهر حمد المعیقلی

ترتیل ماهر حمد المعیقلی

ترتیل کل قران باصدای ماهر حمد المعیقلی

برای دانلود فایل صوتی رویتحمیل mp3 سوره الفاتحه کلیک کنید

ماهر المعیقلی در یک روستای به نام ( سوبقه ) در ناحیه ( ینبع ) چشماهر المعیقلی در یک روستای به نام ( سوبقه ) در ناحیه ( ینبع ) چشم به جهان گشود .در این روستا آثار تاریخی زیادی از دوران گذشته مشاهده می شود. ماهر در همین روستا قرآن کریم را حفظ کردند و در مدرسه بلوط الشهداء شروع به درس خواند کردند و بعد از اتمام درس خودشان در قسم متوسطه ، یکی از اساتید مدرسه امیر عبد المجید در شهر مکه شدند .و بعد از مدتی شیخ ماهر بن حمد المعیقلی استاد یکی از مدارس در شهر مکه مکرمه شدند و بعد از مدتی نائب این مدرسه شدند و در حال حاضر در جامعه ام القرا ( بزرگترین دانشگاه اسلامی شهر مکه ) تدریس می کنند ایشان در بین مردم شهرت دارند به دعوت کردن به قرآن و سنت و خداوند ایشان را به صوتی زیبا و خاشع متمایز کرده ، در بین جوانان دیگر شهر شان . ایشان فوق لیسانس را در کلیه الشریعه اسلامی ، قسم الفقه در جامعه ام القراء به پایان رساندند و چندی پیش از همین جامعه ام القراء موفق به اخذ مدرک دکترا شدند.
خداوند به ایشان چهار فرزند عطاء کرده ۲ تا پسر و ۲ تا دختر . همه فرزندان ایشان در مدارس حفظ قرآن و الحدیث درس می خوانند .شیخ ماهر در حدود ۵ سال در جامع امام عبد الرحمن السعدی واقع در یکی از مناطق شهر مکه امام مسجد و خطیب بودند . بعد از آن به امامت الحرم المدنی در نماز تراویح در سال های ( ۱۴۲۶ _ ۱۴۲۷ ) مشغول بودند و در سال بعدی ۱۴۲۸ به عنوان امام رسمی بزرگترین و مهم ترین مسجد مسلمین مسجد الحرام انتخاب شدند و در نماز تراویح همین سال حضور زیبایی داشتند و ایشان الان به نوبت در کنار ائمه دیگر مسجد الحرام در نمازهای فرض شرکت دارند.

حفص عن عاصم ، المصحف المرتّل
 
   سوره الفاتحه
تحمیل mp3 سوره الفاتحه تحمیل real palyer سوره الفاتحه  
   سوره البقره
تحمیل mp3 سوره البقره تحمیل real palyer سوره البقره  
   سوره آل عمران
تحمیل mp3 سوره آل عمران تحمیل real palyer سوره آل عمران  
   سوره النساء
تحمیل mp3 سوره النساء تحمیل real palyer سوره النساء  
   سوره المائده
تحمیل mp3 سوره المائده تحمیل real palyer سوره المائده  
   سوره الأنعام
تحمیل mp3 سوره الأنعام تحمیل real palyer سوره الأنعام  
   سوره الأعراف
تحمیل mp3 سوره الأعراف تحمیل real palyer سوره الأعراف  
   سوره الأنفال
تحمیل mp3 سوره الأنفال تحمیل real palyer سوره الأنفال  
   سوره التوبه
تحمیل mp3 سوره التوبه تحمیل real palyer سوره التوبه  
   سوره یونس
تحمیل mp3 سوره یونس تحمیل real palyer سوره یونس  
   سوره هود
تحمیل mp3 سوره هود تحمیل real palyer سوره هود  
   سوره یوسف
تحمیل mp3 سوره یوسف تحمیل real palyer سوره یوسف  
   سوره الرعد
تحمیل mp3 سوره الرعد تحمیل real palyer سوره الرعد  
   سوره إبراهیم
تحمیل mp3 سوره إبراهیم تحمیل real palyer سوره إبراهیم  
   سوره الحجر
تحمیل mp3 سوره الحجر تحمیل real palyer سوره الحجر  
   سوره النحل
تحمیل mp3 سوره النحل تحمیل real palyer سوره النحل  
   سوره الإسراء
تحمیل mp3 سوره الإسراء تحمیل real palyer سوره الإسراء  
   سوره الکهف
تحمیل mp3 سوره الکهف تحمیل real palyer سوره الکهف  
   سوره مریم
تحمیل mp3 سوره مریم تحمیل real palyer سوره مریم  
   سوره طه
تحمیل mp3 سوره طه تحمیل real palyer سوره طه  
   سوره الأنبیاء
تحمیل mp3 سوره الأنبیاء تحمیل real palyer سوره الأنبیاء  
   سوره الحج
تحمیل mp3 سوره الحج تحمیل real palyer سوره الحج  
   سوره المؤمنون
تحمیل mp3 سوره المؤمنون تحمیل real palyer سوره المؤمنون  
   سوره النّور
تحمیل mp3 سوره النّور تحمیل real palyer سوره النّور  
   سوره الفرقان
تحمیل mp3 سوره الفرقان تحمیل real palyer سوره الفرقان  
   سوره الشعراء
تحمیل mp3 سوره الشعراء تحمیل real palyer سوره الشعراء  
   سوره النّمل
تحمیل mp3 سوره النّمل تحمیل real palyer سوره النّمل  
   سوره القصص
تحمیل mp3 سوره القصص تحمیل real palyer سوره القصص  
   سوره العنکبوت
تحمیل mp3 سوره العنکبوت تحمیل real palyer سوره العنکبوت  
   سوره الرّوم
تحمیل mp3 سوره الرّوم تحمیل real palyer سوره الرّوم  
   سوره لقمان
تحمیل mp3 سوره لقمان تحمیل real palyer سوره لقمان  
   سوره السجده
تحمیل mp3 سوره السجده تحمیل real palyer سوره السجده  
   سوره الأحزاب
تحمیل mp3 سوره الأحزاب تحمیل real palyer سوره الأحزاب  
   سوره سبأ
تحمیل mp3 سوره سبأ تحمیل real palyer سوره سبأ  
   سوره فاطر
تحمیل mp3 سوره فاطر تحمیل real palyer سوره فاطر  
   سوره یس
تحمیل mp3 سوره یس تحمیل real palyer سوره یس  
   سوره الصافات
تحمیل mp3 سوره الصافات تحمیل real palyer سوره الصافات  
   سوره ص
تحمیل mp3 سوره ص تحمیل real palyer سوره ص  
   سوره الزمر
تحمیل mp3 سوره الزمر تحمیل real palyer سوره الزمر  
   سوره غافر
تحمیل mp3 سوره غافر تحمیل real palyer سوره غافر  
   سوره فصّلت
تحمیل mp3 سوره فصّلت تحمیل real palyer سوره فصّلت  
   سوره الشورى
تحمیل mp3 سوره الشورى تحمیل real palyer سوره الشورى  
   سوره الزخرف
تحمیل mp3 سوره الزخرف تحمیل real palyer سوره الزخرف  
   سوره الدّخان
تحمیل mp3 سوره الدّخان تحمیل real palyer سوره الدّخان  
   سوره الجاثیه
تحمیل mp3 سوره الجاثیه تحمیل real palyer سوره الجاثیه  
   سوره الأحقاف
تحمیل mp3 سوره الأحقاف تحمیل real palyer سوره الأحقاف  
   سوره محمد
تحمیل mp3 سوره محمد تحمیل real palyer سوره محمد  
   سوره الفتح
تحمیل mp3 سوره الفتح تحمیل real palyer سوره الفتح  
   سوره الحجرات
تحمیل mp3 سوره الحجرات تحمیل real palyer سوره الحجرات  
   سوره ق
تحمیل mp3 سوره ق تحمیل real palyer سوره ق  
   سوره الذاریات
تحمیل mp3 سوره الذاریات تحمیل real palyer سوره الذاریات  
   سوره الطور
تحمیل mp3 سوره الطور تحمیل real palyer سوره الطور  
   سوره النجم
تحمیل mp3 سوره النجم تحمیل real palyer سوره النجم  
   سوره القمر
تحمیل mp3 سوره القمر تحمیل real palyer سوره القمر  
   سوره الرحمن
تحمیل mp3 سوره الرحمن تحمیل real palyer سوره الرحمن  
   سوره الواقعه
تحمیل mp3 سوره الواقعه تحمیل real palyer سوره الواقعه  
   سوره الحدید
تحمیل mp3 سوره الحدید تحمیل real palyer سوره الحدید  
   سوره المجادله
تحمیل mp3 سوره المجادله تحمیل real palyer سوره المجادله  
   سوره الحشر
تحمیل mp3 سوره الحشر تحمیل real palyer سوره الحشر  
   سوره الممتحنه
تحمیل mp3 سوره الممتحنه تحمیل real palyer سوره الممتحنه  
   سوره الصف
تحمیل mp3 سوره الصف تحمیل real palyer سوره الصف  
   سوره الجمعه
تحمیل mp3 سوره الجمعه تحمیل real palyer سوره الجمعه  
   سوره المنافقون
تحمیل mp3 سوره المنافقون تحمیل real palyer سوره المنافقون  
   سوره التغابن
تحمیل mp3 سوره التغابن تحمیل real palyer سوره التغابن  
   سوره الطلاق
تحمیل mp3 سوره الطلاق تحمیل real palyer سوره الطلاق  
   سوره التحریم
تحمیل mp3 سوره التحریم تحمیل real palyer سوره التحریم  
   سوره الملک
تحمیل mp3 سوره الملک تحمیل real palyer سوره الملک  
   سوره القلم
تحمیل mp3 سوره القلم تحمیل real palyer سوره القلم  
   سوره الحاقه
تحمیل mp3 سوره الحاقه تحمیل real palyer سوره الحاقه  
   سوره المعارج
تحمیل mp3 سوره المعارج تحمیل real palyer سوره المعارج  
   سوره نوح
تحمیل mp3 سوره نوح تحمیل real palyer سوره نوح  
   سوره الجن
تحمیل mp3 سوره الجن تحمیل real palyer سوره الجن  
   سوره المزّمّل
تحمیل mp3 سوره المزّمّل تحمیل real palyer سوره المزّمّل  
   سوره المدّثر
تحمیل mp3 سوره المدّثر تحمیل real palyer سوره المدّثر  
   سوره القیامه
تحمیل mp3 سوره القیامه تحمیل real palyer سوره القیامه  
   سوره الإنسان
تحمیل mp3 سوره الإنسان تحمیل real palyer سوره الإنسان  
   سوره المرسلات
تحمیل mp3 سوره المرسلات تحمیل real palyer سوره المرسلات  
   سوره النبأ
تحمیل mp3 سوره النبأ تحمیل real palyer سوره النبأ  
   سوره النازعات
تحمیل mp3 سوره النازعات تحمیل real palyer سوره النازعات  
   سوره عبس
تحمیل mp3 سوره عبس تحمیل real palyer سوره عبس  
   سوره التکویر
تحمیل mp3 سوره التکویر تحمیل real palyer سوره التکویر  
   سوره الإنفطار
تحمیل mp3 سوره الإنفطار تحمیل real palyer سوره الإنفطار  
   سوره المطفّفین
تحمیل mp3 سوره المطفّفین تحمیل real palyer سوره المطفّفین  
   سوره الإنشقاق
تحمیل mp3 سوره الإنشقاق تحمیل real palyer سوره الإنشقاق  
   سوره البروج
تحمیل mp3 سوره البروج تحمیل real palyer سوره البروج  
   سوره الطارق
تحمیل mp3 سوره الطارق تحمیل real palyer سوره الطارق  
   سوره الأعلى
تحمیل mp3 سوره الأعلى تحمیل real palyer سوره الأعلى  
   سوره الغاشیه
تحمیل mp3 سوره الغاشیه تحمیل real palyer سوره الغاشیه  
   سوره الفجر
تحمیل mp3 سوره الفجر تحمیل real palyer سوره الفجر  
   سوره البلد
تحمیل mp3 سوره البلد تحمیل real palyer سوره البلد  
   سوره الشمس
تحمیل mp3 سوره الشمس تحمیل real palyer سوره الشمس  
   سوره اللیل
تحمیل mp3 سوره اللیل تحمیل real palyer سوره اللیل  
   سوره الضحى
تحمیل mp3 سوره الضحى تحمیل real palyer سوره الضحى  
   سوره الشرح
تحمیل mp3 سوره الشرح تحمیل real palyer سوره الشرح  
   سوره التین
تحمیل mp3 سوره التین تحمیل real palyer سوره التین  
   سوره العلق
تحمیل mp3 سوره العلق تحمیل real palyer سوره العلق  
   سوره القدر
تحمیل mp3 سوره القدر تحمیل real palyer سوره القدر  
   سوره البینه
تحمیل mp3 سوره البینه تحمیل real palyer سوره البینه  
   سوره الزلزله
تحمیل mp3 سوره الزلزله تحمیل real palyer سوره الزلزله  
   سوره العادیات
تحمیل mp3 سوره العادیات تحمیل real palyer سوره العادیات  
   سوره القارعه
تحمیل mp3 سوره القارعه تحمیل real palyer سوره القارعه  
   سوره التکاثر
تحمیل mp3 سوره التکاثر تحمیل real palyer سوره التکاثر  
   سوره العصر
تحمیل mp3 سوره العصر تحمیل real palyer سوره العصر  
   سوره الهمزه
تحمیل mp3 سوره الهمزه تحمیل real palyer سوره الهمزه  
   سوره الفیل
تحمیل mp3 سوره الفیل تحمیل real palyer سوره الفیل  
   سوره قریش
تحمیل mp3 سوره قریش تحمیل real palyer سوره قریش  
   سوره الماعون
تحمیل mp3 سوره الماعون تحمیل real palyer سوره الماعون  
   سوره الکوثر
تحمیل mp3 سوره الکوثر تحمیل real palyer سوره الکوثر  
   سوره الکافرون
تحمیل mp3 سوره الکافرون تحمیل real palyer سوره الکافرون  
   سوره النصر
تحمیل mp3 سوره النصر تحمیل real palyer سوره النصر  
   سوره المسد
تحمیل mp3 سوره المسد تحمیل real palyer سوره المسد  
   سوره الإخلاص
تحمیل mp3 سوره الإخلاص تحمیل real palyer سوره الإخلاص  
   سوره الفلق
تحمیل mp3 سوره الفلق تحمیل real palyer سوره الفلق  
   سوره النّاس
تحمیل mp3 سوره النّاس تحمیل real palyer سوره النّاس  

منبع:(اسلام وب)

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد. خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*