خبرها
خانه » خبرها » اسامی پذیرفته شدگان دومین آزمون ورودی دارالقرآن امام شاطبی گنبد اردیبهشت ۹۵
اسامی پذیرفته شدگان دومین آزمون ورودی دارالقرآن امام شاطبی گنبد اردیبهشت ۹۵
جلسه

اسامی پذیرفته شدگان دومین آزمون ورودی دارالقرآن امام شاطبی گنبد اردیبهشت ۹۵

مقطع چهارم و پنجم

رتبه نام و نام خانوادگی نام پدر محل سکونت
۱ عمران آق خواجه نور گنبد
۲ سینا بازیار محمدقلی گنبد
۳ محمدطه آق احمد گنبد روستای حاجیلر قلعه
۴ مصطفی غراوی آنه محمد گنبد
۵ دانیال بیگ محمدی عبدالاحد گنبد
۶ محمدرضا کسلخه عبدالرحمان گنبد
۷ محمدیاسین گلی نیا اسماعیل بندرترکمن
۸ عرفان ایری عبدالجبار بندرترکمن
۹ سراج الدین توغدری فرهاد گنبد
۱۰ محمدرئوف سیدمختوم ابوبکر گنبد
۱۱ حسام   محمدی داری سفلی حسن کلاله
۱۲ محمدامین شیخ جلیل روستای سلاق غایب
۱۳ بنیامین هشمن عبدالقیوم بندرترکمن
۱۴ علی سقر ارازمحمد آق قلا
۱۵ محمدشریف سیدمختوم ابوبکر گنبد
۱۶ حافظ توغدری حمید گنبد
۱۷ شمس الدین جرجانی نورالدین آق قلا
۱۸ شهاب الدین جرجانی نورالدین آق قلا

 

مقطع ششم و هفتم

رتبه نام و نام خانوادگی نام پدر محل سکونت
۱ محمدجواد گرگانی سلیمان آق قلا
۲ طه کلته محمد بندرترکمن
۳ رضوان جرجانی یوسف آق قلا
۴ یاسین طاطاری شهرام تاتارعلیا
۵ آصف تنگلی محمد گنبد
۶ رئوف نیازی عبدالرحیم کلاله
۷ مهدی ایری عبدالعظیم آق قلا
۸ آصف فاتح شاهرخ گنبد
۹ سعید آق آتابای داود گنبد
۱۰ محمدصفا طریک عبدالله بندرترکمن
۱۱ مهیار پوربردی یارمحمد گنبد

 

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد. خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*