خبرها
خانه » خبرها » اسامی پذیرفته شدگان اولین آزمون ورودی دارالقرآن امام شاطبی در سال ۱۴۰۰

اسامی پذیرفته شدگان اولین آزمون ورودی دارالقرآن امام شاطبی در سال ۱۴۰۰