خبرها
خانه » خبرها » اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی دوره های شبانه روزی حفظ و مکاتب دارالقرآن امام شاطبی گنبد خرداد ماه ۱۳۹۷
اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی دوره های شبانه روزی حفظ و مکاتب دارالقرآن امام شاطبی گنبد خرداد ماه ۱۳۹۷

اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی دوره های شبانه روزی حفظ و مکاتب دارالقرآن امام شاطبی گنبد خرداد ماه ۱۳۹۷

بدینوسیله اسامی پذیرفته شدگان آزمونهای ورودی دوره های شبانه روزی حفظ قرآن دارالقرآن امام شاطبی رحمه ا…علیه شهرستان گنبد کاووس ، همچنین اسامی پذیرفته شدگان دوره های شبانه روزی مکتب خانه کرامت و رحمت در خرداد ماه ۱۳۹۷ به تفکیک مقطع تحصیلی به شرح ذیل اعلام می گردد.

اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی دوره های شبانه روزی حفظ

مقطع : چهارم

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شهر
۱ جمال الدین مختومی بهروز گنبد
۲ محمدرسول قلیچی اراز محمد فراغی

 

مقطع : پنجم

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شهر
۱ معین صفرزاده نورمحمد کلاله
۲ سلمان مختومی پرویز گنبد
۳ محمدصادق کاشفی قوجق حاجی امان گنبد
۴ محمدامین عیدی الله داد گنبد
۵ عابد داز ابوطالب گنبد
۶ ادریس شیری گنبد رحمت الله گنبد
۷ محمدامین حاجی اینچه برون نوروز بردی بندرترکمن
۸ ادریس کوچکی عبدالله گنبد
۹ محمدامین خوجملی عبدالحمید طاطارعلیا
۱۰ احمد نظری عبدالمجید آق قلا
۱۱ محمد یاسر ابایی عبدالرحمان مراوه تپه
۱۲ محمد پیرا پیمان گرگان

مقطع : ششم

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شهر
۱ محمد طه نظرخانی عبدالعظیم علی اباد
۲ معین قریشی بهمن آق قلا
۳ محمد امین قزل عبدالعظیم مراه تپه
۴ امیر محمد محمدزایی حسین آزادشهر
۵ محمدرئوف گرگانی عثمان آق قلا
۶ فرهاد کلته عبدالجلیل بندرترکمن
۷ مهران کر یوسف بندرترکمن
۸ شاهین قره زاده یحیی کلاله
۹ علی مختوم نژاد ابوبکر گنبد
۱۰ محمدرضا مختوم نژاد خلیل گنبد
۱۱ فهیم عظیمی نورالدین گنبد
۱۲ محمدرسول نظری اسماعیل علی اباد
۱۳ محمد نعیم نظری حاجی محمد آق قلا
۱۴ طه غیاثیان عبدالرحیم گنبد
۱۵ طه حاتمی مهران گنبد
۱۶ امیرمحمد جانقربانی بای محمد مراوه تپه
۱۷ محمد  مصطفی تیموری زاده امین محمد گنبد
۱۸ دانیال نظری اصل ملغان محمد کلاله

مقطع : هفتم

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شهر
۱ حمید الش  زاده احمد گلی داغ
۲ علیرضا کر صفر محمد بندر ترکمن
۳ معید قرنجیک عبدالحامد قرنجیک
۴ عبدالرزاق کر داوود بندرترکمن
۵ یاسین قوچ زاده سلیمان گنبد
۶ محمد صفا توماج یونس چارقلی
۷ عارف تیموری عراز اینچه برون
۸ محمد جواد طاطاری احمد علی اباد
۹ حسین قربان پور اراز محمد کلاله
۱۰ محمد عارف رسولی فر شریف آزاد شهر
۱۱ محمد کسلخه پورجان اینچه برون
۱۲ محمدامین قربانی ملابردی گلی داغ
۱۳ علیرضا دلیجه توی محمد آق قلا
۱۴ محمدامین سلاق حاجی بردی یاستی تپه
۱۵ میکائیل دلیجه عبدالکریم آق قلا
۱۶ محمد دوگونچی امان محمد خیر خوجه سفلی
۱۷ مبین بدخشان عید محمد گنبد
۱۸ محمد صفا چرکزی نور محمد گنبد
۱۹ حسن پرویز فریدون گنبد
۲۰ مصطفی تنی چنگیز گرگان
۲۱ دانیال قدیری مقصود چنارلی
۲۲ محمد یاسین قره باش جمشید حاجی قوشان
۲۳ مرتضی وحیدی بهاالدین جرگلان
۲۴ مصطفی کلته وهاب چارقلی
۲۵ بلال اونق تایماز آق قلا
۲۶ یوسف برزه حسینعلی کلاله

مقطع : هشتم

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شهر
۱ سینا بیرام پور ارازسعد کلاله
۲ محمود تنی چنگیز گرگان
۳ امیر حسین شادکام یونس گرگان
۴ ارمین اتابای محمود گنبد
۵ محمد شریف خاک پور نورالدین گنبد
۶ سلیم پیرا جلیل محمد شفتالو باغ
۷ محمدهادی برومند عبدالحکیم فراغی
۸ عادل داز ابوطالب گنبد
۹ حافظ ارازیان محمد فراغی
۱۰ احمد سلطان زاده خلیل کلاله

مقطع : نهم

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شهر
۱ کرامت الله بیرام پور اراز محمد کلاله
۲ عبداللطیف بردی پور کرم قلیچ چای قوشان
۳ داوود ارازی سطانقلی کلاله
۴ سمیع عطایی اسماعیل کلاله
۵ عبدالله دبیری مصطفی کلاله
۶ مرتضی گری اراز محمد علی آباد کتول
۷ بلال آدینه زاده محمد گلدی کلاله
۸ داریوش بیکی زاده صفر کلاله
۹ یعقوب فیروزی عبدالصمد گنبد
۱۰ ایمان فیروزی عبدالجبار گنبد
۱۱ مسعود خدایی یعقوب کلاله
۱۲ کامران رجبی حمید فراغی
۱۳ محمد رسول آق عاشور محمد آق قلا
۱۴ عارف قرنجیک صفرمحمد بندرترکمن
۱۵ مبین صفری نظر علی کلاله
۱۶ ابوطالب خاکرند جمشید آق قلا
۱۷ عبدالرئوف گری عبدالجلیل گری دوجی

 

اسامی پذیرفته شدگان دوره های شبانه روزی مکتب خانه های کرامت و رحمت

مقطع : پنجم

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شهر
۱ عبدالشریف آورند محمد گنبد
۲ یاسین سعدی زاده کریم کلاله
۳ محمدامین نظریان رحیم بردی کلاله
۴ محمدصفا نظری کمال الدین آق قلا
۵ بلال خوش دوست بایرام دردی کلاله
۶ محمدامین ایگدری عراز بردی گنبد کاووس

مقطع : ششم

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شهر
۱ خالد مهدی زاده تاقان دردی کلاله
۲ محمد امین نظری یوسف علی آباد
۳ سخی قزاق نورمحمد گنبد
۴ یاسین آدینه زاده مختار کلاله
۵ حسن حسن زاده طاهر کلاله
۶ یاسر عیدی سعدی کلاله
۷ عمران کاوه عبدالحی گنبد
۸ امیرمحمد سلاقی منصور گنبد
۹ زین العابدین کیک طاغن محمد مراوه تپه
۱۰ ضیاالدین مخی زاده موسی کلاله
۱۱ احسان  زارع مرادی دوست محمد مراوه تپه

مقطع : هفتم

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شهر
۱ مبین راستن طاهر بندرترکمن
۲ عبداللطیف جانقربانی محمد مراوه تپه
۳ محمد علی دبیری تاقان گلدی کلاله
۴ فرشاد قانقرمه سعید بندر ترکمن
۵ محمد نظری هادی علی اباد
۶ اویس آزاد حاجی محمد کلاله
۷ محمد مهدی حمیدی عبدالرحیم چنارلی
۸ باسط پقه یوسف آق قلا
۹ حمیدالله جوزاک عبدالحی آق قلا
۱۰ محمد برزین شاه محمد کلاله
۱۱ حسن پرویز فریدون گنبد
۱۲ حامد دازگنبدی عبدالعظیم گنبد
۱۳ مصطفی ارمشی جمال الدین گنبد
۱۴ امیررضا میرزاعلی محمود آق قلا
۱۵ احسان دولتی ایوب کلاله
۱۶ احمدرضا  ایزدی آنا نفس جرگلان
۱۷ یاسر نظری یوسف آق قلا
۱۸ امیررضا ارازی عبدالکریم چنارلی
۱۹ معید قوچ زاده عبدالجلیل گنبد
۲۰ اسماعیل امانی محمد کلاله

مقطع : هشتم

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شهر
۱ عبدالرئوف دانشمند امید گنبد
۲ محمد جوزاک یعقوب آق قلا
۳ حسام الدین پقه حسین آق قلا
۴ شهرام نوری زاده عبدالباسط گنبد
۵ عادل محمد آلق صفر نفس گنبد
۶ میثم ناصری یعقوب کلاله
۷ یاسر دوگونچی بایرام محمد گنبد

مقطع : نهم

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شهر
۱ دیدار نظریان عبدالعزیز کلاله
۲ مطلب نظری عبدالمجید علی اباد
۳ طاها سلاقی محمدامین طاطار علیا
۴ احسان کر تاج محمد آق قلا
۵ صابر محمدآلق عبدالجلیل گنبد

 

شماره تماس مسئول مکتب خانه رحمت:
حمزه آخوند شیر محمدلی
۰۹۱۱ ۸۷۴ ۶۱۸۹

شماره تماس مسئول مکتب خانه کرامت:
یوسف آخوند نیرومند
۰۹۱۱ ۵۲۸ ۴۱۲۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد. خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*