خبرها
خانه » خبرها » اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی دارالقرآن امام شاطبی گنبد خرداد ماه ۱۳۹۶
اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی دارالقرآن امام شاطبی گنبد خرداد ماه ۱۳۹۶

اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی دارالقرآن امام شاطبی گنبد خرداد ماه ۱۳۹۶

بدینوسیله اسامی ۱۲۲ نفر از پذیرفته شدگان آزمونهای ورودی دوره های شبانه روزی حفظ قرآن دارالقرآن امام شاطبی رحمه ا…علیه شهرستان گنبد کاووس در خرداد ماه ۱۳۹۶ به تفکیک مقطع تحصیلی به شرح ذیل اعلام می گردد.

مقطع چهام

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر محل سکونت
۱ محمد سلیم آق خواجه نوری گنبد-کلیجه
۲ برهان الدین منگلی زاده قربان محمد کلاله- سوار پایین
۳ احسان ایزدی عبدالمجید آق قلا-حاجی قره
۴ محمد منصوری عبدالغفور گنبد حاجی قلعه
۵ رسول میرحسن زاده میرحسن کلاله-گلیداغ
۶ برهان حسن زاده عبدالله کلاله-اسلام آباد
۷ امیر محمد مختوم نژاد یوسف گنبد –حاجی قوشان
۸ بنیامین توغدری ستار گنبد-چای قوشان
۹ محمد یاسین مختوم نژاد محمد صالح گنبد –حاجی قوشان
۱۰ محمد فاروق عنایتی اسماعیل آق قلا-پیراواش
۱۱ محمدرضا مختوم نژاد امانقلی گنبد –حاجی قوشان
۱۲ سعید نوری عبدالاحد فراغی-چاتال
۱۳ محمد طه توغدری عبدالحلیم گنبد –چای قوشان
۱۴ مصیب پقه ستار آق قلا -کرد

مقطع پنجم

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر محل سکونت
۱ محمد ارساری سبحان بردی گرگان
۲ محمد شریف طریک عبدالله بندرترکمن
۳ محمدصفا گوکی زاده تای دردی گنبد کاووس
۴ محمدامین وجدانی جمشید گنبد – ساری بخش
۵ محسن نورانی فر یوسف گنبد- بی بی شیروان
۶ محمد صدیق نظری امجد علی آباد- قره بلاغ
۷ محمد معین مارامایی حالت بردی طاطار علیا
۸ علیرضا قولجایی بهروز کلاله-آی درویش
۹ محمد صادق نوری زاده کلاله-سوارپایین
۱۰ مسلم نورمحمدی فرهاد گنبدکاووس
۱۱ محمدطه عاطفی قربان محمد گنبد-کسگن قوجق
۱۲ علیرضا پورمندی عبدالحق اینچه برون
۱۳ طه میری قاسم کلاله
۱۴ احسان کلته اراز محمد گنبد-نورخان آباد
۱۵ محمد  صفا کمی دردی بندر ترکمن
۱۶ عادل محمدی حامد گلیداغ
۱۷ صادق بایرامی کمال گمیشان
۱۸ محمدامین ناهید قوجق عبدالعظیم گنبد-سلطانعلی

مقطع ششم

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر محل سکونت
۱ عبدالبصیر دانشگر عبدالباقی کلاله
۲ یاسر فرهمند عبدالجلیل فراغی
۳ محمدامین کر عبدالرحمن بندرترکمن
۴ عبدالقیوم کمی عبدالجلیل بندرترکمن
۵ ابراهیم امامی سراج الدین یل چشمه
۶ مسلم توغدری احمد آق بند
۷ محمدعلی کلته عبدالمالک بندر ترکمن
۸ محمدصفا غفوری عبدالصالح گنبد
۹ احمد قاری محمد شریف قره بلاغ
۱۰ محمد امین مرجانی رحیم قلی
۱۱ دانیال پاد بایرام محمد یلمه سالیان
۱۲ حسام الدین منگلی زاده قربان محمد کلاله
۱۳ محمد رئوف چرکزی عبدالغفور گنبد
۱۴ محمد قزلجه الله بردی ایگدر سفلی
۱۵ یاسر میر حسن زاده یعقوب اسلام آباد
۱۶ فیض الله قلی پور قربان گلدی بندرترکمن
۱۷ اویس نظری علی قره بلاغ
۱۸ محمد حسین ایری آنه دردی گنبد
۱۹ قاسم میرحسن زاده بشیر اسلام آباد
۲۰ محمد ناظری حاج امان گنبد
۲۱ شاهد نیازی اسماعیل کلاله
۲۲ علیرضا ولی یحیی گمیشان
۲۳ صلاح الدین پقه خلیل آق قلا
۲۴ عمران گرگانلی علی گنبد
۲۵ یونس قربانی الیاس کلاله
۲۶ علیرضا عوض زاده محمد حاجیلر قلعه
۲۷ دانیال خرمالی قربان دردی طاطار علیا
۲۸ حسین قره قاشلی عبدالناصر قل حاجی
۲۹ یاسین توغدری حلیم بردی آق بند
۳۰ متین نوری زاده الله بردی کلاله
۳۱ محمد امین عاقبتی عزیز گنبد
۳۲ محمدامین نظری حمدی قره بلاغ
۳۳ هادی توغدری عبدالجبار آق بند

مقطع هفتم

۱ مهدی عطا قاسم گنبد-تکه لر
۲ عمر قوجق احمد گنبد-عرب سورنک
۳ قربان محمد صحنه عبدالفتاح آق قلا- صحنه سفلی
۴ ولی محمد آذری فرزاد آق قلا- صحنه سفلی
۵ ممصطفی گوگ حمید گنبد-شوردگش
۶ معین سن سبلی عبدالکریم علی آباد- قره بلاغ
۷ محمدرضا نظری عبدالغفار علی آباد- قره بلاغ
۸ پویا محمدی مجید کلاله
۹ صابر میرحسنی احمد مراوه تپه
۱۰ جاوید قلیچی نیا یوسف کلاله
۱۱ محمدامین قوجق نژاد تاج محمد گنبدکاووس
۱۲ محمدرضا نظری احمد آق قلا
۱۳ مهدی سقر مصطفی آق قلا
۱۴ مهران وحیدی نیاز محمد بجنورد
۱۵ محمد نظری سلیمان علی آباد – قره بلاغ
۱۶ حامد مختوم عبدالقادر گنبدکاووس
۱۷ رئوف مختومی حکیم گنبد کاووس
۱۸ رئوف شکرگذار امید گنبدکاووس
۱۹ میثاق آورند عیسی حاجی قوشان
۲۰ مصطفی عطایی عبدالناصر گنبد-نورخان آباد
۲۱ محمد سلطانی تاج محمد گنبدکاووس
۲۲ یاشار قرنجیک عبدالکریم بندرترکمن
۲۳ رسول شکر گذار امید گنبد-حاجی قوشان
۲۴ یاسین قریشی عبدی آق قلا
۲۵ مرتضی شریف نیا ناز محمد آق قلا-گری

مقطع هشتم

۱ محمد یاسین شیرمحمدلی امانگلدی گنبد-نور آباد
۲ رضوان ارازلی بهروز آق قلا
۳ محمد ممهدی دولت خواه حبیب ا… گنبد کاووس-تکه لر
۴ هادی توغدری صفرمحمد گنبد-چای قوشان
۵ محمد بدراقی فریدون علی آباد-بدراق نوری
۶ محمدامین چوبین عوض محمد علی آباد-قره بلاغ
۷ اسماعیل انو شروانی عبدالحمید گالیکش
۸ مهیارپوربردی یارمحمد گنبد-چای قوشان
۹ محمدامین نظری احمد علی آباد-آزادتپه
۱۰ محمدرضا پقه محمد علی آباد-قره بلاغ
۱۱ محمدرضا صمیمی آنه رجب بندرترکمن
۱۲ حسام مرادی محمد رسول بجنورد –باغلق
۱۳ محمد معراج یلقی تاج دردی آق قلا
۱۴ محمد  فاروق قزلجه علی آزاد شهر
۱۵ محمد حسین میرابی علی بندرترکمن

مقطع نهم

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر محل سکونت
۱ بهزاد نجان اراز سید بندرترکمن
۲ میکائیل آدینه زاده محمد گلدی کلاله
۳ حبیب ا… خوجملی عبدالحمید طاطار علیا
۴ عبدالهادی دادگر بیرام محمد مراوه تپه
۵ مرتضی ممی زاده اراز محمد قرناوه علیا
۶ پیمان خسروی قربان محمد بجنورد
۷ محمدامین نازقلیچی جلال الدین گنبد گدایجه
۸ ایوب قانع گلدی مراد بجنورد
۹ عبدالرئوف ارازلی بهروز آق قلا
۱۰ رسول ولی پور  عبدالمطلب مراوه تپه
۱۱ محمدامین همایونی مسلم گنبد
۱۲ حسین داوری دردی محمد بجنورد
۱۳ مهدی صوفی سلیمان کلاله
۱۴ محمد مشرقی احمد طاطار علیا
۱۵ مردان تاقانی محمدحسین کلاله
۱۶ دوران تاقانی محمد حسین کلاله
۱۷ عرفان اقبالی ناصر گنبد
۱۸ برهان نظری آق محمد علی آباد – قره بلاغ
۱۹ آرمان صفری عبدالخلیل کلاله گرکز

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد. خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*